Kontakt

PRO AUTO, s.r.o.

Sídlo: Námestie slobody 2, 97401 Banská Bystrica
Prevádzka Zvolen: Strážska cesta 8325/53, 960 01 Zvolen
Prevádzka Banská Bystrica: Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa: Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 36044598 
DIČ: 2020089720 
IČ DPH: SK2020089720

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 6732/S,

Predaj

Automobilov

Predajcovia:

Ing. Mária Sekerešová

mobil: 0948 595 524

sekeresovaatproauto.sk